Hra "5 proti 5" pre 1. stupeň:

  • V rámci projektu Bezpečne na cestách sme pre deti prvého stupňa zorganizovali súťaž 5 proti 5. Námet sme čerpali z televíznej súťaže. Ešte pred realizáciou súťaže sme položili niekoľko otázok z dopravnej výchovy päťdesiatim žiakom druhého stupňa. V odpovediach  vyjadrovali svoj názor, ktorý bol často odlišný.  Na základe ich odpovedí sme zostavili poradie najčastejších možností. Samotnú súťaž sme zrealizovali v jedálni, kde sme upravili prostredie tak, aby mohlo súťažiť osem zmiešaných družstiev po piatich deťoch. Ostatní žiaci tvorili publikum. Postupne sme jednotlivým družstvám kládli otázky a po spoločnom dohovore každé družstvo povedalo svoju odpoveď. Podľa toho, koľko druhostupniarov v dotazníku odpovedalo ich možnosť, získavali body. V závere súťaže sa všetky body spočítali. Deti víťazného družstva získali drobné ceny. Počas súťaže sme sa zabávali pri piesňach s dopravnou tematikou.  Spoločne sme prežili príjemné dve hodiny.
  • prezentácia súťaže pre žiakov 1. stupňa "5 proti 5"

Piati proti piatim - súťaž pre 1.st.