Nová akcia

29.05.2013 19:27

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.