Podolský dopravný viacboj rozbehnutý

30.05.2012 15:48

Začali sme s aktivitami viacboja. 29. a 30. apríla sme sa zahrali na spisovateľov a výtvarníkov. Zložili sme veľa básničiek a hádaniek s dopravnou tematikou. Vyrobili sme modely dopravných značiek.