2. KOLO - HRA NA VÝTVARNÍKOV

  • uskutočnili sme v rámci prvého cyklu projektového vyučovania s tematikou dopravnej výchovy - 29. a 30. apríla 2013
  • decká z 1. až 6. ročníka tvorili dopravné značky z rozličných materiálov
  • spravili si výstavky v triedach
  • v júni 2013 sme tvorbu detských výtvarníkov vyložili na spoločnú školskú chodbu, kde vznikla veľká výstavka dopravných značiek

FOTOALBUM z projektového dňa na 1. stupni

FOTOALBUM z projektového dňa na 2. stupni

Fotogaléria: 2. KOLO