8. KOLO - DOPRAVNÁ GRANDPRIX (finále projektu)

  • uskutočnili sme ho ako záver nášho projektu – s vyhodnotením, medailami, cenami
  • konalo sa počas dvoch dní, 1. st. súťažil vo štvrtok 28. novembra 2013, 2. st. v piatok 29. novembra 2013
  • vytvorili sme zmiešané družstvá z detí 1. st. (7 družstiev), z detí 5. - 8. roč. (9 družstiev)
  • najstarší deviataci boli rozdelení k učiteľom na stanovištia ako pomocníci
  • časový harmonogram aj úlohy na jednotlivé stanovištia pripravili vedúci projektu Mgr. Eugen Schreiber a Mgr. Miroslava Jacolová
  • stanovíšť bolo pre 1. st. 7, pre 2. st. 9, a to: 1. Chodím podľa predpisov (ihrisko), 2. Jazdím podľa predpisov (ihrisko), 3. Údržba bicykla, 4. Výbava bicykla a cyklistu, 5. Dopravné značky, 6. Riešime križovatky, 7. Dopravné hry, 8. Záchranári I., 9. Záchranári II.
  • otázky boli primerané veku detí, deti využili vedomosti získané v predchádzajúcich kolách, dokonca na niektorých stanovištiach sa použili žiacke výtvory z predchádzajúcich kôl
  • hoci nám počasie neveľmi prialo, využili sme aj naše nové dopravné ihrisko
  • na záver oboch dní boli 3 najúspešnejšie družstvá ocenené vecnými cenami a diplomami.

FOTOALBUM  z finále 2. stupňa

FOTOALBUM  z finále 1. stupňa

 

Fotogaléria: 8. KOLO