4. KOLO - HRA NA SUPERZRUČNÝCH JAZDCOV

 

Štvrté kolo viacboja sme uskutočnili v prvom projektovom dni šk. roka 2013/14 spolu s  tretím kolom v piatok 20. septembra 2013.
P. uč. Schreiber ako vedúci projektu vymyslel 2 trate jázd zručnosti - menej náročnejšiu pre deti materskej školy a žiakov 1. stupňa a náročnejšiu trať pre žiakov 2. stupňa. Na ihrisku mu pomáhali trate zostavovať a jazdcov usmerňovať p. uč. Kiko a chlapci z 8. A.
Jazdy zručnosti mali možnosť absolvovať všetci žiaci základnej školy aj deti materskej školy podľa časového rozpisu.

  • deti MŠ:      Jazda zručnosti na odrážadlách a kolobežkách
  • 1. – 4. roč.: Jazda zručnosti na odrážadlách, kolobežkách alebo bicykloch
  • 5. – 9. roč.: Jazda zručnosti na bicykloch

FOTOALBUM

Tu sú trasy pre jazdy zručnosti (čierna farba - úlohy, červená farba - trestné body).