6. KOLO - HRA NA TVORCOV SÚŤAŽÍ

  • uskutočnili sme 22. októbra 2013 v rámci druhého dňa projektového vyučovania v šk. r. 2013/14
  • 1. – 4. roč. sa zahral Súťaž 5 proti 5, ktorú pripravila Mgr. Miroslava Jacolová, projektový manažér pre 1. st.
  • 5. – 8. roč. žiaci vyšších ročníkov tvorili dopravné súťaže a hry vo dvojiciach, či väčších skupinách: krížovky, pexesá, puzzle, kvartetá, kvízy, osemsmerovky,...
  • najkrajšie diela tvoria výzdobu chodieb našej školy

FOTOALBUM 5. - 7. kolo

 

Prezentácie a hry zo 6. kola:

 

súťaž pre žiakov 1. st.:

tvorba žiakov 8. A

súťaže vytvorené žiakmi 2. st.: