5. KOLO - HRA NA PLÁNOVAČOV, KONŠTRUKTÉROV

 

20. september 2013

  • Počas prvého projektového dňa v šk. roku 2013/14 v piatok 20. septembra sa do projektu zapojili aj najstarší žiaci. Dievčatá z 8. A navrhli, aké značky použijeme na budúcom dopravnom ihrisku, vytlačili ich, zalaminovali, vystrihli a nalepili na stojany, ktré nám poskytla naša materská škola. Takto sme si svojpomocne vyrobili 22 prenosných dopravných značiek. Najstarší deviataci tvorili v skupinách návrh nášho budúceho dopravného ihriska, v triede vznikli 4 makety ihriska, ktoré sme vystavili na dolnej chodbe. Žiaci, učitelia aj rodičia sa mohli zapojiť do ankety, kde hlasovali o najlepšom návrhu. Anketa bola spustená 23. 9. 2013 na www.zspodolie.sk a ukončená 21. 10. 2013 o 14.00 hod.
  • FOTOALBUM 5. - 7. kolo

Výsledky ankety:

Maketa č.

Autori

Počet hlasov na webe

Počet hlasov žiakov bez prístupu na web 

SPOLU

%

Maketa 3

Borovský, Bláhová, Baroková, Červeňanská

20

6

26

45%

Maketa 1

Gonová, Uhlíková, Drexler, Halienka, Macháč

15

7

22

38%

Maketa 4

Klčová, Tulisová, Majdiš, Mihalko

9

0

9

16%

Maketa 2

Kubáň, Beňovič, Ondrejka, Polák

1

0

1

2%

 

 

45

13

58

 

 

22. október 2013

Počas druhého projektového dňa v šk. roku 2013/14 sme realizovali nasledovné aktivity:

  • 1. – 4. roč. Poznáš cesty v Podolí? Dokresli do plánu Podolia dopravné značky.
  • 5. – 8. roč. Ako si vytvoriť správny plán pre cyklistický výlet po našom okolí.
  • 9. roč. Tvoríme si vlastné dopravné ihrisko – spolupráca s dospelými.

Najkrajšie návrhy cyklistických plánov tvoria výzdobu chodieb našej školy.