Siedmaci vytvorili k cyklotrasám aj prezentácie, v ktorých zvýraznili zaujímavosti regiónu.
Prezentácie sa otvoria v novom okne.