1. KOLO - HRA NA SPISOVATEĽOV

  • uskutočnili sme v rámci prvého cyklu projektového vyučovania s tematikou dopravnej výchovy - 29. a 30. apríla 2013
  • žiaci 2. – 3. roč. tvorili básničky s tematikou dopravnej výchovy
  • žiaci 4. – 6. roč. tvorili hádanky s tematikou dopravnej výchovy
  • všetky skvelé dielka sme prepísali a prekreslili do podoby vhodnej na zverejnenie formou leporela
  • malí prváčikovi nakreslili k leporelu titulnú a poslednú stranu
  • z našich výtvorov vytvorili dievčatá ôsmačky školské Dopravné leporelo.

FOTOALBUM z projektového dňa na 1. stupni

FOTOALBUM z projektového dňa na 2. stupni