Tvorba 6. A - hádanky
 

Žltá plocha, biely okraj,
s odpoveďou sa ty pohraj.
Je to vari Pozor vták,
Hlavná cesta, Pozor vlak?

(Hlavná cesta)

Značka v modrom štvorčeku je
tvoju potrebu informuje,
poúča chodcov i vodiča.

(Informácie)

Má dve kolesá, benzínom sa živí.
Ľudí preváža bicykel to nie je.
Čo je to?

(Motorka)

Jeden pánko stojí rovno,
na cestu sa vkročiť bojí.
Ten druhý je zelený,
chodiť sa mu nelení.

(Semafor)

Nemá nôh a nemá peria,
pláva ako húska biela.
Spája brehy, most.
Kto som, čo som, kto to vie?

(Loď)

Dlhý ako had, každý ho má rád.
Po železe lezie, ďaleko nás vezie.
Čo je to?

(Vlak)

Pribehla až z Afriky,
zbadala dva chodníky.
Na cestu si ľahla,
vari po nej chodia.

Čo je to?

(Prechod pre chodcov)

Zapichli ju do zeme,
všetci sa z nej dozvieme,
Čo na ceste robiť treba,
ako chrániť druhých, seba.

(Dopravná značka)

Po koľajach ako strela,
beží rovno do tunela.
Čo je to?

(Vlak)

Letí ako šíp, píska pí, pí, pí.
Ako letí, tak si svieti,
veľa novôt prinesie ti.

 (Raketa)